S.C. „ ELECON „ SRL este o societate româneasca cu capital integrat privat , înfiintata în anul 2001, care are ca principale obiecte de activitate urmatoarele :
 • Lucrari de constructii;
 • Servicii de dezinsectie, deratizare si dezinfectie;

 • Începând cu anul înfiintarii, firma a cunoscut o dezvoltare dinamica, atât în ceea ce priveste executia lucrarilor , a dotarii cu echipamente si utilaje specifice fiecarui tip de activitate executata, cât si prin prisma calitatii muncii prestate .
      Astfel, în momentul de fata societatea noastra are un numar de 32 angajati calificati, si poate efectua operativ si cu rezultate excelente o larga paleta de activitati atât din sfera lucrarilor de constructii cât si din cea a serviciilor DDD. Pentru a exemplifica dinamica cresterii activitatii firmei prezentam cifra de afaceri a societatii începând cu anul înfiintarii:
 • 2002 – 1.887.030 mii lei;
 • 2003 - 4.447.992 mii lei;
 • Reduceri de pret 30.11.2004
  Principalul obiectiv al proiectelor de investitii in domeniul mediului este protectia sanatatii umane domeniul mediului estePrincipalul obiectiv al proiectelor de investitii in domeniul mediului este protectia sanatatii umane domeniul mediului este
  Reduceri de pret 30.11.2004
  Principalul obiectiv al proiectelor de investitii in domeniul mediului este protectia sanatatii umane domeniul mediului estePrincipalul obiectiv al proiectelor de investitii in domeniul mediului este protectia sanatatii umane domeniul mediului este
 • 2004 - 6.950.650 mii lei;

 •     Pentru perioada imediat urmatoare, având în vedere ritmul de crestere al societatii si cadrul general de desfasurare a activitatii în constructii, managementul societatii intentioneaza demararea formalitatilor privind implementarea sistemului calitatii ISO 9001.
      De asemenea intentionam sa marim ritmul investitiilor în utilaje performante , forta de munca calificata , dotari specifice, în vederea dezvoltarii firmei.
      Anexat, prezentam în detaliu categoriile de activitati pe care SC ELECON SRL le executa în mod curent , cu exemple pentru contractele deja realizate.
  SC ELECON S.R.L a fost autorizata de organele abilitate sa desfasoare activitati de dezinsectie si deratizare,